Avís legal

Titularitat

El domini d'internet www.casabatlle.com és de titularitat de Pepita Bertran Nus, amb NIF 40865090R. El seu domicili, als efectes d'aquest avís legal, queda establert a:

RCP Casa Batlle
Plaça Major, s/n
25555 Les Esglésies - Lleida (ES)

Copyright i Propietat Intel·lectual

Tots els continguts publicats en aquest lloc Web són propietat de Pepita Bertran Nus. La propietat intel·lectual del disseny i la programació és de:

Laura Estévez Doménech
NIF 37314029W
Girona, 11 baixos 1ª
25620 Tremp
www.led-media.net

L'utilització per a qualsevol finalitat diferent de l'ús privat dels continguts publicats en aquest lloc Web requerirà el permís per escrit de Pepita Bertran Nus.

Confidencialitat

Les dades que els Usuaris proporcionen als diversos formularis d'aquest lloc web es tracten sota condicions de màxima confidencialitat i no es cedeixen a tercers sota cap concepte, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal. Els Usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, mitjançant un escrit signat enviat al domicili especificat a l'apartat Titularitat.

Privacitat

Aquest lloc web no utilitza cookies (excepte la cookie de sessió) ni cap altre medi tècnic que permeti identificar als Usuaris, ni reunir dades sobre la navegació o la seva procedència.

Seguretat i exempció de responsabilitat

No podem garantir l'absència de virus o d'altres elements maliciosos en els documents electrònics publicats en aquest lloc web i, per tant, no ens responsabilitzem dels possibles perjudicis que podéssin patir els Usuaris per aquestes causes, ni de qualsevol mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

Avís legal  |  Normativa aplicable  |  Mapa Web  |  Contacte  |  Disseny ©2011-2014 LEDMedia, art digital